Přístrojové vybavení

Na Poliklinice Budějovická máme pro péči o naše pacienty k dispozici moderní vybavení nejvyšší kvality.

EEG - elektroencefalografické vyšetření

EEG32 kanálový EEG přístroj s možností krátkodobého video-EEG monitorování (40 min) NATUS

Přístroj snímá elektrické potenciály vznikající činností mozku pomocí elektrod z povrchu hlavy. Tyto informace po zesílení zpracovává a převádí do křivek (elektroencefalogramu) na obrazovku EEG přístroje.

EEG má využití především v diagnostice epilepsie, u pacientů s migrénami, poruchami spánku, po ztrátě vědomí nejasné příčiny, cévních mozkových příhodách či úrazech mozku, neurodegenerativních onemocnění

Před EEG vyšetřením doporučujeme:

Umýt si vlasy a nepoužít tužidlo, gel či lak na vlasy

Večer před vyšetřením nebrat léky ovlivňující pozornost (pokud nejsou součástí pravidelné medikace)

Průběh vyšetření
Vyšetření provádí v EEG laboratoři EEG laborantka. Vyšetření trvá obvykle 45minut, probíhá vleže na lůžku, se zavřenýma očima. Během vyšetření je pacient opakovaně vyzván sestrou otevřít a zavřít oči, po dobu 2 minut probíhá fotostimulace (pacient je při zavřených očích osvětlován blikavým světlem), poté 2 minuty usilovně dýchá nosem, 2 minuty ústy.

  • objednání na recepci neurologie tel. čísle 261 006 242. nebo 370
  • na EEG vyšetření přijímáme pacienty také s doporučením z jiných neurologických pracovišť

EMG – elektromyografické vyšetření

EMGElektromyografie (EMG) je elektrofysiologická vyšetřovací metoda,která se zabývá měřením elektrické aktivity a jejím šířením v nervech a svalech.Jejím cílem je diagnostikovat poruchy v nervosvalovém systému.

Indikace k vyšetření:

polyneuropatie, kompresivní léze (stlačení) nervů v anatomických úžinách, traumatické postižení nervů či nervových pletení, komprese či poranění nervových kořenů v oblasti páteře, degenerativní či zánětlivé onemocnění periferních nervů), poruch nervosvalového přenosu (např. myastenie gravis, Lambert-Eatonův syndrom) či svalových onemocnění (např. myopatie, myozitídy).

Elektroneurografie – stimulace periferních nervů elektrickými impulzy pomocí povrchové stimulační elektrody, registrace odpovědí z povrchových elektrod nalepených buď nad svalem, či na oblasti kůže zásobené příslušným nervem. Na prstech horních končetin používáme k registraci prsténkové elektrody. Jedná se o neinvazivní vyšetření.

Jehlová EMG – registrace odpovědí z jehlové elektrody zanořené do svalu, nejprve v klidu, poté při jeho kontrakci. Jedná se o invazivní vyšetření.

Před EMG vyšetřením není třeba žádná zvláštní příprava.

V den vyšetření se nedoporučuje nanášet na vyšetřované končetiny mastné krémy, končetiny by měly být čisté, volně přístupné.

  • na EMG vyšetření přijímáme pacienty také s doporučením z jiných neurologických pracovišť

EP – evokované potenciály (VEP, BAEP, SSEP)

EPVyšetřovací metody k funkčnímu zhodnocení zejména centrálních drah různých senzorických modalit. Mezi základní patří sluchové (BAEP), zrakové (VEP) a motorické (MEP) a evokované potenciály senzitivní (SEP).

Vyšetření se používá při podezření na postižení zrakové, sluchové nebo somatosenzorické nervové dráhy. Typicky se využívá k diagnostice demyelinizačních onemocnění (např. roztroušené sklerózy) a poškození nervů (např. úrazových).

Vyšetření nevyžaduje žádnou zvláštní přípravu.

Před vyšetřením EP vyšetřením doporučujeme:

Umýt si vlasy a nepoužít tužidlo, gel či lak na vlasy

  • na vyšetření EP přijímáme pacienty také s doporučením z jiných neurologických pracovišť

ResMed ApneaLink Air – Screeningový přístroj pro diagnostiku poruch dýchání ve spánku

ResMedApneaLink Air je screeningový nástroj, který pomůže objektivně určit pacienta se zvýšeným rizikem spánkové apnoe. Systém automaticky analyzuje respirační události a díky integrovanému svodu hrudního dechového úsilí vám události apnoe rozdělí na obstrukční, centrální a smíšené. Systém automaticky také detekuje hypopnoe, omezený průtok a Cheyne-Stokesovo dýchání, sleduje také intenzitu chrápání, polohu pacienta během spánku a hodnotí tepovou frekvenci včetně saturace krve. Záznamník je kompatibilní původní verzí SW ApneaLink nebo lze pro screening vyžít cloud řešení SW AirView. ApneaLink Air je ideální volba v prvotní diagnostiky spánkové apnoe.

Přímo hrazené zdravotní služby:

Screening OSA (obstrukční spánkové apnoe) - přístroj Resmed ApneaLink Air

Cena: 750 Kč

Limitovaná polygrafie

Limitovaná polygrafiePolygrafické vyšetření (limitovaná polygrafie, Embleta, firma Embla) je vyšetření k diagnostice poruch spánku, hlavně spánkové apnoe.

Laborantka umístí sondy snímající dýchání pacienta (mechanické dechové úsilí hrudníku, průtok vzduchu nosem, chrápání), sondu snímající okysličení krve (pulsní oxymetr na prstě).

 K vyšetření se pacient dostaví v domluveném čase. Následuje příprava k vyšetření, trvající 30-60 minut.

  • Vyplnění potřebné dokumentace a dotazníků.
  • Nalepení a připevnění všech potřebných elektrod a čidel.
  • Zaškolení pacienta v manipulaci s vyšetřovacím přístrojem.

Po zaškolení pacient odchází domů. Diagnostický přístroj se sám zapne (laborantka Vám sdělí, v kolik hodin) a proběhne vlastní vyšetření. Ráno se přístroj sám vypne (laborantka Vám sdělí, v kolik hodin). Pacient si sejme z těla čidla a elektrody a uloží je spolu s přístrojem do zapůjčené brašny. Přístroj je nutné vrátit do ambulance ráno po vyšetření mezi 8:00 a 8:30.

Cena:

Limitovaná polygrafie 2000 Kč

Limitovaná polygrafie při pozitivním screeningu 1500 Kč

Home Care je součástí skupiny MEDICON, provozovatele těchto služeb a zařízení: